Eén Waddenzee – één Werelderfgoed

waddenzee werelderfgoed nl

 

Het werelderfgoed Waddenzee is het grootste getijdengebied ter wereld. In het hele gebied verlopen de natuurlijke processen ongestoord. Het omvat bijna de hele Waddenzee in Nederland, Duitsland en Denemarken: een oppervlakte van bijna 11 500 vierkante kilometer langs een kustlijn van ongeveer 500 kilometer.
In 2009 werd de Waddenzee van Nederland en Duitsland opgenomen in de lijst van werelderfgoederen van UNESCO – in 2014 gecomplementeerd met het Deense deel -  vanwege de ‘uitzonderlijke universele waarde’ van het gebied en de vooruitgang die gedurende meer dan één generatie gerealiseerd is door bescherming en beheer. Dit is de hoogst mogelijke beloning voor een natuurgebied en erkenning van het buitengewone wereldwijde belang. Zo staat de Waddenzee op hetzelfde niveau als bijvoorbeeld het Grote Barrièrerif en de Grand Canyon. Inschrijving in de lijst van werelderfgoederen van UNESCO betekent dat de Waddenzee van 'Uitzonderlijke universele waarde' is en bewaard moet blijven voor de huidige en toekomstige generatie.

Wat is er zo bijzonder en universeel aan de Waddenzee?

1. Landschapsvorming voltrekt zich voor onze ogen.
Nergens op de aarde is er zo'n diverse en dynamische kustzone op deze schaal, continu gevormd door wind en getijden. Deze natuurlijke processen ervaren we vandaag. Ze voltrekken zich ononderbroken langs de Waddenzee, waarbij we zien hoe eilanden, zandbanken, kanalen, modderplaten, stroomgeulen, zoutmoerassen en duinen gevormd worden.
2. Natuurlijke krachten en dynamiek
De natuur geeft ons een onschatbaar verslag van dynamische aanpassing van planten, dieren en hun omgeving aan wereldwijde veranderingen, in het verleden en nu. De productiviteit van biomassa is de hoogste ter wereld en biedt voedsel voor vissen, zeehonden en vogels.
3. Biodiversiteit op wereldwijde schaal is afhankelijk van de Waddenzee.
Ondanks het rustige uiterlijk is het werelderfgoed Waddenzee de grootste wildernis in Europa en een van de belangrijkste plekken van biodiversiteit ter wereld. De Waddenzee biedt ruimte aan meer dan 10 000 soorten planten en dieren. Verder speelt de Waddenzee een onmisbare rol over zijn grenzen heen. De rijkdom aan plaatselijke soorten is van groot belang voor 10 tot 12 miljoen trekvogels die in het gebied foerageren als ze op weg zijn naar hun winter- of zomerverblijf.
4. Compleet en intact
Het werelderfgoed Waddenzee omvat alle facetten (soorten, habitats, processen) waaruit een natuurlijke en dynamische waddenzee bestaat. Het gebied is groot genoeg om ervoor te zorgen dat deze uitzonderlijke aspecten van een van ’s werelds belangrijkste ecosystemen in stand blijven en beschermd worden.
5. Goed beschermd, over grenzen heen
Bescherming en beheer van een werelderfgoed zijn effectief veilig gesteld. De uitstekende toestand waarin de Waddenzee beschermd is, is het resultaat van 30 jaar gezamenlijke natuurbescherming van Nederland, Duitsland en Denemarken, waarbij de Waddenzee is aangewezen als nationaal park en natuurreservaat. Door samen te werken, zorgen deze landen voor geïntegreerd beheer van het gebied – de bescherming van één onscheidbaar ecosysteem dat geen grenzen heeft. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de 3 landen jegens de wereldgemeenschap voor het nut van de huidige en toekomstige generatie.

Waddenwerelderfgoed